söndag 8 december 2013

Nelson Madiba Tata Mandela 1918-2013

6/12 2013

Dagen efter kvällen då Madiba (som är hans klannamn och som ofta  kärleksfullt används av sydafrikaner) stilla somnade in i sitt hem i Johannesburg.

En annorlunda dag då världen stannade i stilla eftertanke och förundran över denne man, som berört så otroligt många hjärtan, både unga och äldre… Denne store man som uträttade så mycket under sin livstid och som offrade 27 år av sitt liv för freden, friheten och alla människors lika värde och likhet inför lagen! Som åstadkom så mycket mer än man kanske kan förstå idag, men som jag är övertygad om kommer att visa sig allt mer allt eftersom tiden går! För så brukar det vara med alla stora människor på den här jorden! Vidden av deras storhet blir synligare och mer påtaglig med tiden… Det är som att när vi har något mitt framför ögonen kan vi inte se det riktigt tydligt.

Alla pratade om Mandela idag!

Överallt syntes han och märktes han - hemma, på arbetsplatsen, på bilder på stan, i media, på internet, på FaceBook, hemma i Sverige såväl som i alla andra länder på jorden…!

Här i Cape Town kanske alldeles särskilt påtagligt, eftersom Roben Island, där Mandela satt fängslad i 27 år, ligger alldeles utanför staden och man ser ön nästan var man än är i den norra delen. Det var också här som han höll sitt allra första tal som frigiven på balkongen till City Town Hall och det var nedanför den balkongen som man idag kunde hedra Nelson Mandelas minne genom att lämna blommor och skriva något i kondoleansböckerna.
Mycket folk hade samlats där och människor samlades stillsamt lyssnande till olika tal och musik som framfördes – men också i glädjerus över denne store mans ledarskap och ande, som nu kommer att leva vidare i alla som vill samma saker som Mandela strävade efter i hela sitt liv: fred, frihet, försoning och människors lika värde oavsett hudfärg, religion, politisk tillhörighet eller sexuell läggning. 

Det var mäktigt att på denna plats få dela denna upplevelse med människor som lever sina liv här och där många minns hur det var och har Mandela att tacka för att de inte längre är bundna av apartheidens fullständigt obegripligt fasansfulla system av raslagar och kränkande av mänskliga rättigheter!

Det var berörande att få lämna blommor för att hedra honom och det var underbart att dras med i dansen och sången som uttryckte glädje och tacksamhet över att han funnits och för det han gjort. 


Tack Madiba och Vila i Frid!!!    Vi ska inte glömma ditt budskap!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar